wordpress-undervisning-wp-undervisning-1000c

SHORTCODES BY ANGIE MAKES (HED TIDLIGERE WP CANVAS SHORTCODES) – DANSK

wp-canvas-shortcodes-banner-772x250

Dette gratis plugin giver dig en masse shortcodes i din teksteditor – f.eks. Columns-shortcodes til opdeling af dine sider vha. kolonner, men også en masse andre muligheder.

Sådan bruger du plugin’et

Efter aktivering af plugin’et ser det sådan ud i din teksteditor:

wordpress-plugin-wp-canvas-shortcode-i-teksteditor

Disse kolonner er responsive – hvilket er meget vigtigt på især de mindre mobile enheder (smartphones).

Jeg bruger “Shortcodes by Angie Makes” – som tidligere hed “WP Canvas – Shortcodes” her på denne side ….. prøv at se hvad der sker med kolonnerne på en smartphone

Link til Shortcodes by Angie Makes (WP CANVAS SHORTCODES)

Bemærk at WP Canvas Shortcodes kan mange andre meget brugbare ting end blot kolonner …. og der er en grundig guide til alt hvad dette plugin kan som du finder her

 

GODE WORDPRESS SHORTCODE ALTERNATIVER

Der er mange andre gode og gratis Shortcode-plugins som du bør tjekke ud:

Shortcodes Ultimate

ClearCode Shortcode Library

Nite Shortcodes

WP Shortcode by MyThemeShop

 

 

 

SHORTCODES BY ANGIE MAKES (FORMERLY : WP CANVAS SHORTCODES) – ENGLISH

wp-canvas-shortcodes-banner-772x250

This free plugin gives you a lot of shortcode possibilities in your text editor – eg . Columns-shortcodes that will help you divide your page into columns – and so much more.

This is how the plugin works

After the plugin is activated it will work like this in your texteditor:

wordpress-plugin-wp-canvas-shortcode-i-teksteditor

These columns are responsive – which is very important , especially on the smaller mobile devices ( smartphones) .

I use “”Shortcodes by Angie Makes” (formerly known as “WP Canvas – Shortcodes” here on this page ….. try to see what happens with the columns on a smartphone.

Link to Shortcodes ny Angie Makes (WP CANVAS SHORTCODES)

Note that WP Canvas Shortcodes offers many other very useful things than just columns …. and there is a thorough guide here

 

GREAT WORDPRESS SHORTCODES ALTERNATIVES

There is a lot of other Shorcode-plugins that have plenty to offer:

Shortcodes Ultimate

ClearCode Shortcode Library

Nite Shortcodes

WP Shortcode by MyThemeShop

 

Rate this